Help de Meule weer malen!

Veel inwoners zien de molen in Zuidwolde graag weer draaien. Als Stichting De Meule van Wassens zetten we ons daarom in om de molen te restaureren en een passende herbestemming te geven. Het doel is het bijna 150 jaar oude monument in 2020 weer als korenmolen te laten functioneren en te onderhouden.

Om de restauratie en herbestemming van de molen mogelijk te maken is veel geld nodig, begroot is € 565.000. Met de toekenning van € 370.000 subsidiegelden van het ministerie en de provincie eind september 2018 is restauratie mogelijk geworden! Ook de deelname aan de Bankgiro Loterij Molenprijs 2018 heeft de mooie bijdrage van € 8.954 opgeleverd. Voor de herbestemming als zorgmolen, waarbij er streekproducten verkocht gaan worden en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werkzaam zullen zijn, is nog meer geld nodig.

Mocht je een gift willen doen, dan kan dat op rekeningnummer: NL46RABO0315334878, ten name van Stichting De Meule van Wassens.

Bekijk ook op de pagina Steun hoe je aan het behoud van de molen kunt bijdragen.

Steun de meule!