Houd onze Meule draaiend!

Jarenlang was de molen van Zuidwolde in verval. Om de molen te restaureren en een passende herbestemming te geven, heeft een groep vrijwilligers de Stichting de Meule van Wassens in het leven geroepen. Het doel was om het bijna 150 jaar oude monument in 2020 weer als korenmolen te laten functioneren en te onderhouden, en dat is gelukt!

Met subsidiegelden van de gemeente De Wolden, het ministerie van VWS en de provincie Drenthe is het gelukt om de molen aan te kopen en te restaureren. Begin 2020 zijn de wieken weer gaan draaien en in de loop van 2020 zijn we begonnen met de meelverkoop.

Het in stand houden van een molen en het onderhoud hiervan kosten veel geld. Mocht je een gift willen doen, dan kan dat op rekeningnummer: NL46RABO0315334878, ten name van Stichting De Meule van Wassens. Je kunt ook donateur worden van onze stichting.

Openingstijden Molen:

In de winterperiode (van 1 november tot en met 31 maart):

  • Zaterdagmorgen: van 9.00 – 12.00 uur
  • Woensdagmiddag gesloten

 
In de zomerperiode (van 1 april tot en met 31 oktober):

  • Zaterdagmorgen: van 9.00 – 12.00 uur
  • Woensdagmiddag, van 13.30 -16.00 uur

 


 

Openingstijden Jan Wassens Veevoer, Kleindiervoeders en Kunstmesthandel (naast de molen):

Maandag t/m vrijdag: 09.00 uur – 12.00 uur en 13.30 uur – 17.30 uur

Zaterdag 09.00 uur – 12.30 uur

 

Steun de meule!