25 sept: bekendmaking herstelsubsidie

 

Op dinsdag 25 september bracht gedeputeerde de heer Cees Bijl een speciaal werkbezoek aan de Meule van Wassens. Hij verraste de aanwezige bestuurs- en werkgroepleden en andere betrokkenen met ontzettend goed nieuws: het herstelproject voor de molen voldoet aan
de gestelde criteria voor toekenning van 70% van de restauratiekosten, zijnde € 254.100 van het door minister Engelshoven beschikbaar gestelde extra geld voor het restaureren van molens met achterstallig onderhoud.

Naast dit overheidsgeld kon de gedeputeerde vertellen dat provincie Drenthe voor het behoud en de herbestemming van zorgmolen een extra subsidie van € 116.861 geeft.

Fantastisch nieuws waarmee de restauratie dit jaar kan starten! Voor het totale project, inclusief de voorzieningen die nodig zijn om bij de molen streekproducten te verkopen en er mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te laten werken, zijn nog niet voldoende middelen beschikbaar. De nominatie voor de landelijke Molenprijs 2018 en meer fondswerving en sponsoring zullen hieraan bij moeten dragen.