Inzet aannemers e.a. ondernemers

We krijgen weleens de vraag hoe de aanbesteding van het restauratiewerk in en rondom de molen geregeld is. En of er ook plaatselijke bedrijven bij betrokken worden. Een korte toelichting:

Het bestuur van Stichting De Meule van Wassens heeft van meet af aan de betrokkenheid van plaatselijke ondernemers bij de restauratie van de molen aan de orde gesteld. Vanwege de benodigde specialistische kennis en risicoreductie heeft onze professionele molenadviseur het stichtingsbestuur geadviseerd om geen plaatselijke ondernemers in te zetten, maar de restauratie volledig aan te besteden aan een gespecialiseerde molenbouwer. Deze molenbouwer werkt met vaste onderaannemers voor specifieke onderdelen van de restauratie. Het gaat hierbij om opdrachten van relatief geringe bedragen.

Betrokkenheid plaatselijke ondernemers
Het stichtingsbestuur streeft een goede verbinding met ondernemers uit het dorp na. Zo heeft zij begin dit jaar een bijeenkomst over de herbestemming van de molen georganiseerd waaraan zowel de Ondernemersvereniging Zuidwolde als plaatselijke ondernemers hebben deelgenomen. Vanuit deze ondernemers zijn ideeën aangedragen die meegenomen worden in de verdere planvorming over de toekomstige functies en het behoud van de molen. Voor deze herbestemming zal naast de molen een bijgebouw verschijnen. Naast de inzet van vrijwilligers worden hierbij ook plaatselijke ondernemers betrokken.

Heb je nog vragen of wil je als ondernemer of vrijwilliger meewerken aan het behoud van de molen? Neem dan contact op met het bestuur via info@demeulevanwassens.nl.