Grote donateursactie

Om de molen van Zuidwolde na de restauratie te kunnen blijven onderhouden, houden we in de 3e en 4e week van juni een grote donateursactie.

Met subsidies van de gemeente, provincie en het rijk wordt de molen dit jaar volledig gerestaureerd zodat deze eind van het jaar weer kan draaien en malen. Om de korenmolen voor de lange termijn te behouden zijn jaarlijkse inkomsten nodig. Het jaarlijks onderhoud kost gemiddeld zo’n 20.000 euro. Daarvoor zijn beperkte subsidies beschikbaar. Naast opbrengsten uit een verkooppunt voor streekproducten is het bestuur afhankelijk van donaties en sponsoring.

Onze vrijwilligers komen vanaf 17 juni huis-aan-huis in Zuidwolde langs om informatie over het donateurschap af te geven. Een aantal dagen later komen ze langs om de aanmeldingen in ontvangst te nemen. Alle donateurs kunnen in 2020 als de molen weer draait een zakje meel ophalen bij de molen.

Bij voorbaat dank voor alle belangstelling!