Succesvolle donateursactie

De in juni gehouden donateursactie heeft ervoor gezorgd dat de financiering van het jaarlijks onderhoud van de molen grotendeels is veiliggesteld. De huis-aan-huis actie leverde 640 nieuwe donateurs op, naast diverse eenmalige giften.

Het dagelijkse, kleine onderhoud dat zal gebeuren door onze vrijwillige molenaars, maar er is ook specialistisch werk dat moet worden uitbesteed. De jaarlijkse onderhoudskosten voor langere termijn zijn begroot op ongeveer € 20.000.

De molen leeft

We zijn natuurlijk ontzettend blij met alle toezeggingen. De molen leeft, dat is nog meer duidelijk geworden met deze actie. Ook de spontane inzet van zo’n 80 vrijwilligers die ieder een aantal straten in Zuidwolde voor hun rekening namen, zegt veel. Hulde!

Inmiddels hebben totaal ruim 750 donateurs zich aangemeld met een jaarlijkse toezegging van totaal bijna € 12.000. Alle donateurs kunnen zodra de molen eind dit jaar of begin volgend jaar weer draait een zakje meel ophalen bij de molen.