Donatie TVM Foundation

Onze penningmeester Karst Breeuwsma ontving op 12 december een cheque van 5000 euro uit handen van Dirk Jan Klein Essink van de TVM foundation.

Jannes Kamphuis, (oud-)medewerker van TVM en inwoner van Zuidwolde, deed de aanvraag. “De molen heeft vroeger een belangrijke rol gehad in Zuidwolde, straks kan ook de jeugd kennis maken met de cultureel historische waarden van de molen.”

De donatie van de TVM foundation is goed besteed. Hiermee is de ingang van de molen verruimd en zijn de gemetselde veldkeien opgeruimd.