Organisatie rondom de molen van Zuidwolde

De molen van Zuidwolde is vanaf april 2018 eigendom van Stichting De Meule van Wassens. Daarvoor was de molen in handen van de familie Wassens. Lees alles over de historie van de 150 jaar oude korenmolen – met de oorspronkelijke naam ‘De Vlijt’ – op de pagina Over de molen.

Naast het stichtingsbestuur zijn vele vrijwilligers betrokken. We stellen ze graag aan je voor.

Stichting De Meule van Wassens

De stichting wil de molen vanwege de cultuurhistorische waarde restaureren om deze vervolgens weer als korenmolen te laten draaien. Uiteraard is het ook belangrijk dat er voldoende inkomsten zijn om het jaarlijks onderhoud te verzorgen.

Het stichtingsbestuur onderzoekt of de molen een herbestemming als ‘zorgmolen’ kan krijgen. Daarbij wordt gedacht om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in te zetten voor de verkoop van streekproducten en bij het dagelijks onderhoud. De plannen hiervoor zijn omschreven in deze beleidsvisie 2018 – 2020 van stichting De Meule van Wassens en worden nog verder uitgewerkt.

Het dagelijks bestuur bestaat uit:

De Stichting heeft van de belastingdienst de ANBI-status gekregen en dat betekent dat je jouw bijdrage als gift in aanmerking kunt brengen.

De jaarstukken over 2018 zijn hier te bekijken: overzicht baten en lasten, balans en bijbehorende toelichting.

Overige vrijwilligers De Meule van Wassens

Al enkele jaren is een werkgroep bezig geweest om de molen te herstellen. Hieruit is eind 2016 Stichting De Meule van Wassens voortgekomen. De werkgroep is nog steeds betrokken en ondersteunt het bestuur. Daarnaast zijn verschillende commissies ingericht voor onder andere communicatie, sponsoring en dagelijks onderhoud. Zij maken zich allen hard voor het herstel en behoud van het monument, omdat de molen wat hen – en veel andere inwoners – betreft gezichtsbepalend is voor Zuidwolde.

De werkgroep bestaat uit: Peter Lijster, Ben Veerbeek, Karin Boer, molenadviseur Gijs van Reeuwijk, Geert Roeles namens de Molenstichting Drenthe, Siep Bos en Johan Meijer namens Dorpsbelangen Zuidwolde en bestuursleden Henk Tissing, Karst Breeuwsma en Gerard de Ruiter.

Heb je ook interesse om als vrijwilliger voor de Meule aan de slag te gaan? Meld je nu aan en we nemen contact met je op.

Aanmelden als vrijwilliger

Onze molenaars

De molenaar is de stuwende kracht, letterlijk en in ons geval ook zeker figuurlijk. Vijf enthousiaste mannen vormen ons molenaarsteam. Dat zijn gediplomeerd molenaars Roelof Breugel en Roelof Kooiker. En Gerard de Ruiter – al jaren verliefd op de molen en vanaf het begin van de restauratieplannen betrokken – die samen met Jeroen Wink en Stefan Bosma, ook uit Zuidwolde, de ruim 2 jaar durende opleiding voor molenaar via Het Gilde van Vrijwillige Molenaars volgt. Ze lopen stage bij andere molenaars om er bij ingebruikname van onze gerestaureerde molen helemaal klaar voor te zijn.

Vragen of reacties?

Heb je een vraag, suggestie of een leuke wetenswaardigheid over de molen in Zuidwolde? Laat een bericht achter op de contactpagina. We horen het graag.