Help de Meule weer malen!

Word donateur van Stichting De Meule van Wassens

De Meule van Wassens weer zien draaien, dat is de wens van vele inwoners van Zuidwolde. Met vereende krachten, steun van diverse instanties en de inzet van betrokken deskundigen en vrijwilligers hopen we dat de Meule in 2020 weer als korenmolen dienst kan doen.

Wil je het werk aan en in de molen ondersteunen? Word dan donateur. Dat kan al voor € 10 per jaar.
Een hoger bedrag mag uiteraard ook. Vul hiervoor het formulier aan de achterzijde in.

We houden je graag op de hoogte van de vorderingen en nodigen je bij het gereedkomen van de restauratie uit voor een exclusieve rondleiding door onze molenaar. Belangstelling? Vermeld dan ook
je e-mailadres. Je contactgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de donateursregistratie en correspondentie door Stichting De Meule van Wassens.

Hartelijk dank voor je betrokkenheid!
Bestuur Stichting De Meule van Wassens: Henk Tissing, Karst Breeuwsma, Gerard de Ruiter