Alles over de molen van Zuidwolde

De Meule van Wassens is niet altijd de molen van de familie Wassens uit Zuidwolde geweest. Ooit heeft de molen in de Zuid-Hollandse polder gestaan. Pas na de verplaatsing naar Zuidwolde is het een korenmolen geworden. 

Historie

De molen die nu in het hart van Zuidwolde staat is een ‘wandelende molen’. De molen is in 1838 in Zuid-Holland gebouwd en deed dienst als poldermolen in de Zuidplaspolder tussen Moordrecht en Nieuwerkerk a/d IJssel. Door de komst van stoomgemalen werden poldermolens overbodig. Onze molen werd in 1878 afgebroken en verkocht aan de familie Wassens uit Zuidwolde. Die liet de molen weer opbouwen en maakte er een graanmolen met de nieuwe naam ‘De Vlijt’ van. Op de plek waar de molen is neergezet stond ook al een molen, een standermolen uit 1731 die in 1877 afbrandde.

Aanpassingen, stilstand, restauratie en verval

Om niet helemaal afhankelijk te zijn van de wind werd in het begin van de vorige eeuw een motor geplaatst. En vlak voor de oorlogsjaren werd door molenmaker Bisschop uit Dalfsen een stroomlijnneus aangebracht om de molen rendabeler te laten draaien. Na de Tweede Wereldoorlog heeft de molen jaren stilgestaan en is verwaarloosd. In 1960 volgde een restauratie en sindsdien werd er zo nu en dan weer gemalen. Het grote graanbedrijf van de familie Wassens bleef de hoofdactiviteit en niet het malen zelf, waarmee er weer een periode van verval volgde.

Van restauratie naar definitieve stilstand in 2004

In 1980 en 1981 werd de molen grootschalig gerenoveerd en daarna draaide deze veel. In de tachtiger jaren was De Vlijt de meest draaiende molen van Drenthe. Ook werd er weer regelmatig gemalen voor een bakker. Na het overlijden van de toenmalige molenaar volgde stilstand en verval. Op 1 april 2002 werd brand gesticht, maar door snel ingrijpen van de brandweer bleef de schade beperkt. Op 5 mei 2004 werden beide roeden gestreken. Sindsdien is de molen ‘wiekenloos’ en liggen de roeden in het weiland naast de molen.

Herstel en herbestemming 2019-2020

De langgekoesterde wens van veel Zuidwoldigers om het gezichtsbepalende monument te herstellen gaat in 2019 in vervulling. Het bestuur van Stichting De Meule van Wassens heeft in april 2018 de molen kunnen aankopen van de eigenaar Joe Wassens. Het doel was de molen weer als korenmolen te laten functioneren. Voor de restauratie is advies ingewonnen bij Van Reeuwijk Bouwmeesters, een erkend en gecertificeerd monumenten- en molenadviesbureau.

Met hulp van de gemeente De Wolden was het mogelijk om in april 2018 als Stichting de molen in eigendom te krijgen. In september 2018 was duidelijk dat de benodigde middelen voor restauratie van € 365.000, door subsidies van de rijksoverheid en provincie, er waren. December 2018 is de restauratie gestart, de oplevering was in december 2019. Vanaf januari 2020 draait de molen weer.

Om de molen van nog grotere recreatieve en sociaalmaatschappelijke waarde te laten zijn, onderzoeken we of de molen een herbestemming als ‘zorgmolen’ kan krijgen. De molen krijgt dan naast de maalfunctie van graan, ook een functie als verkooppunt van meel en andere streekproducten. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld door een lichamelijke en/of verstandelijke beperking, kunnen er dan onder begeleiding werkzaam zijn. Om dit te kunnen realiseren zijn extra middelen nodig voor een of meerdere toiletten en andere voorzieningen om mensen te ontvangen en te laten werken.

De plannen zijn ook omschreven in deze beleidsvisie 2018 – 2020 van stichting De Meule van Wassens.